HİZMETLERİMİZ

Kumanda, Röle, Skada, Haberleşme Proje ve Panel İmalatı

Koruma - Kontrol Röle Sistemleri

500 Kv'a Kadar Röle Koruma (RP) Panoları

 • Transformatör fideri röle panoları
 • Hat fideri röle panoları
 • Kublaj fideri röle panoları
 • Generatör fideri röle panoları
 • Reaktör fideri röle panoları
 • Kapasitör bank röle panoları
 • Bara koruma röler panoları

Transformatör Röle Panosu

 • Diferansiyel koruma
 • Kaçak akım koruma (REF)
 • Hassas toprak arıza (SEF)
 • Aşırı akım koruma
 • Kesici arıza koruma
koruma-kontrol-röle

Hat Fideri Röle Panosu

 • Mesafe koruma
 • Yönlü Aşırı akım koruması
 • Kesici arıza koruma
 • Senkronizasyon kontrolu
koruma-kontrol-röle

Kublaj Fideri Röle Panosu

 • Aşırı akım koruma
 • Kesici arıza koruma

Bara Koruma ve Kesici Arıza Röle Panosu

 • Bara Diferansiyel koruma
 • Kesici arıza koruma
koruma-kontrol-röle

Kontrol ve Kumanda Panoları

 • Aşırı akım koruma
 • Kesici arıza koruma

Özel Tip Panolar

 • Fider kontrol panoları
 • Senkronizasyon panoları
 • Transformatör kademe değiştirici kontrol panoları
 • Otomatik gerilim panoları
koruma-kontrol-röle

SCADA & Otomasyon

 • Trafo merkezleri SCADA/HMI uygulamaları,
 • Enerji raporları, trendler, olay ve arıza kayıtları,
 • Dağıtım yönetim sistemleri uygulamaları (DMS),
 • Enerji yönetim sistemleri (EMS),
 • Otomatik uzaktan sayaç okuma sistemleri,
 • Yük Yönetimi,
 • Operasyonlar ve kesinti yönetimi,
 • Otomatik manevra programı,
 • Yük dağıtımı
koruma-kontrol-röle koruma-kontrol-röle

Telekomünikasyon

 • Fiber optik altyapılar
 • Ses, görüntü taşıma sistemleri
 • GSM/GPRS/3G uzak haberleşme sistemleri
 • SDH, PDH, MUX sistemleri uygulaması
 • DSL şebekeleri üzerinden veri iletişimi
 • PLC , Enerji hatları üzerinden haberleşme
 • Özel sinyalizasyon ve koruma haberleşmesi
 • Şifrelenmiş, güvenli haberleşme ve şebekeler
 • Kablosuz haberleşme Wi-Fi, Radyolink,
 • Mikrodalga, Wi-Max
 • Teleinformasyon sistemleri – RTU –Yük tevzi haberleşme sistemleri
koruma-kontrol-röle koruma-kontrol-röle