HİZMETLERİMİZ

Elektrik Sant., Fabrika, AVM, YG-OG Şalt Periyodik Koruyucu Bakım

Elektirik Santralleri, Fabrika, AVM, YG-OG Trafo Merkezi Periyodik Koruyucu Bakımları

Elektrik Üretim ve Dağıtım Tesisleri, Fabrikalar, AVM ve 154 kV - 380 kV Trafo Merkezlerinde; bu alanda tecrübeli kadromuzla ,tesislerin periyodik koruyucu bakımlarını yapabilmekteyiz. Temel amaç; santrallerde bulunan özellikle üretime direkt etki eden ekipmanların bakım/onarım/parça değişimi gibi işlerinin önceden belirlenmiş zamanlarda yapılarak arıza sıklığının azaltılmasını sağlamaktır.

Periyodik / Planlı Bakım ve Rehabilitasyonun Amacı;
 • Kaliteli, güvenli ve sürekli enerji üretimi
 • Santral ve Tesis verimini en üst seviyeye çıkartmak
 • Üretim maliyetini azaltmak
 • Beklenmedik arızaları en aza indirmek
 • Gereksiz malzeme kullanımını asgariye indirmek
 • Trip, plansız yük düşümü vb istenmeyen olayları minimize etmek
 • Arızaları önceden tespit ederek , zamansız arızaları engellemek
trafo-merkezi

Bu ana kriterler santral ve tesislerin performansına direk etki eden unsurlardır.

trafo-merkezi trafo-merkezi
trafo-merkezi trafo-merkezi
 1. YG ŞALT TESİSLERİ
  1. Açık baralı Şaltlar (Trafo Merkezleri)
  2. GIS tesisleri
 2. AG-OG ŞALT TESİSLERİ
  1. Anadağıtım panoları
  2. Motor Kontrol panoları
  3. Metal Clad dolaplar
  4. Modüler hücreler
  5. Açık baralı O.G. hücreleri
 3. DÖNER MAKİNELER
  1. Genertörler
  2. Motorlar
 4. TRANFORMATÖRLER
  1. Güç transformtörleri ( > 5 MVA )
  2. Dağıtım transformetörleri ( < 5 MVA )
  3. Reaktörler ve Özel tip transformatörler
 5. KESİCİLER
  1. SF6 Gazlı
  2. Vakumlu
  3. Az yağlı
 6. AYIRICILAR
  1. Dahili ayırıcılar
  2. Hairici ayırıcılar
  3. Pantograf ayırıcılar
 7. AKIM TRAFOLARI
 8. GERİLİM TRAFOLARI
 9. KAPASİTÖR BANKLARI
 10. PARAFUDURLAR
 11. GÜÇ KABLOLARI
 12. NÖTR DİRENÇLERİ
 13. BARA VE BUSDUCTLAR
 14. AKÜ GRUPLARI VE UPS
 15. TRANSFORMATÖR YAĞI TESTLERİ
 16. KORUMA VE KONTROL RÖLELERİ SET VE TESTLERİ
 17. TOPRAKLAMA TESTLERİ
trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

Periyodik Bakım ve Montaj

 1. YG ŞALT TESİSLERİ
  1. Açık baralı Şaltlar (Trafo Merkezleri)
  2. GIS tesisleri

   a.YG Şalt Tesisi Periyodik / Arıza Bakım Testleri
   • Transformatör Testleri
   • Parafudr Testleri
   • Nötr Direnci Testleri
   • Gerilim Trafosu Testleri
   • Akım Trafosu Testleri
   • Kesici Testleri
   • Ayırıcı Testleri
   • Kablo Testleri
   • D.C Gerilim Kontrolü
   • Koruma Röleleri Ayar ve Testleri
   • Ölçü Aletleri Testleri
   • Toprak Özgül Direnci Testleri
   • Ups ve Akü sistem test ve kontrolleri

   b.YG Şalt Tesisi Bakım, Montaj ve Onarımı
   • Transformatör Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Parafudr Komple Bakım, Onarımı ve Değişimi
   • Nötr Direnci Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Gerilim Trafosu Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Akım Trafosu Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Kesici Komple Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Ayırıcı Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • D.C Gerilim kontrolü
   • Ups ve Akü sistem Bakım ve Değişimi
   • Mekanik Aksamların Kontrolü, Yağlanması ve Temizliği
   • Primer ve Sekonder bağlantı ve Kablajın Kontrolleri
   • SF6 ve Vakum kontrolü , SF6 İlavesi ve Kaçak Kontrolü
   • Bara Bağlantı Noktalarının Kontrolü ve Torklanması
   • Koruma Rölelerinin Değiştirilmesi 2. AG-OG ŞALT TESİSLERİ

  1. Anadağıtım panoları
  2. Motor Kontrol panoları
  3. Metal Clad dolaplar
  4. Modüler hücreler
  5. Açık baralı O.G. hücreleri

   AG-OG Şalt Tesisi Periyodik / Arıza Bakım Testleri
   • Bara DC İzolasyon Direnci Testleri
   • D.C Yüksek Gerilime Dayanım Testleri (Hi-Pot )
   • Gerilim Trafosu Testleri
   • Akım Trafosu Testleri
   • Kesici Testleri
   • Ayırıcı Testleri
   • Bara Bağlantı Noktaları Temas Direnci Testleri
   • Koruma Röleleri Ayar ve Testleri
   • Ölçü Aletleri Testleri
   • Ups ve Akü sistem Test ve Kontrolleri

   AG-OG Şalt Tesisi Bakımı ve Montajı
   • Gerilim Trafosu Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Akım Trafosu Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Kesici Komple Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Ayırıcı Komple Bakım, Onarım ve Değişimi
   • Mekanik aksamın kontrolü, yağlanması ve temizliği
   • Primer ve Sekonder bağlantı ve Kablajın Kontrolleri
   • SF6 ve Vakum kontrolü , SF6 İlavesi ve Kaçak Kontrolü
   • Bara Bağlantı Noktalarının Kontrolü ve Torklanması
   • Koruma Rölelerinin Değiştirilmesi


 3. DÖNER MAKİNALAR
  1. Generatörler
  2. Motorlar
   Döner Makinalar Periyodik / Arıza Bakım Testleri
   • Tip Up ( % PF, Tan?, Kapasite ) Testleri
   • İzolasyon Direnci Testleri
   • D.C Yüksek Gerilime Dayanım Testleri
   • Sargı Direnci Testleri
   • Rotor Sargıları Empedans Testleri
   • Kutup Başına Düşen Gerilim Testleri
   • **Generatör Rotor ve Statorunun Kurutulması

 4. TRANSFORMATÖRLER
  1. Güç transformtörleri ( >5 MVA )
  2. Dağıtım transformetörleri ( < 5 MVA )
  3. Reaktörler ve Özel tip transformatörler
   Transformatör Periyodik / Arıza Bakım Testleri
   • Power Factor ( % PF, Tan?, Kapasite ) Testleri
   • İkaz Akımı Testleri
   • İzolasyon Direnci Testleri
   • Sarım Oranı Testleri ( Tüm kademelerde )
   • Sargı Direnci Testleri ( Tüm kademede )
   • FRA Testleri
   • Buşing Testleri
   • Endüktans Testleri


   Transformatör Bakımı ve Montajı
   • Güç Transformatör Komple Saha Montajı
   • Transformatör Yağ Dolumu / Vakum ve Treatmanı
   • Transformatör yağ ve gaz analizleri için numune alımı
   • Bucholz rölesi alarm ve trip fonkisyonları testi ve kontrolleri
   • Basınç emniyet valfi trip fonksiyonu testi ve kontrolleri
   • Kontrol paneli kontrol elemanları ve kablaj kontrolü
   • Yükte kademe değiştirici bakımı ve kontrolü
   • Ark boynuzları kontrolü ve ayarlanması
   • Y.G / O.G / A.G bağlantılarının torklanması ve işaretlenmesi
   • Akım trafosu terminallerinin kontrolu
   • Transformatör toplaklama irtibat kontrolü
   • Transformatörün komple tozdan ve yağdan arındırılması
   • Rütüş ve / veya komple boya uygulaması
   • Silikagel Değişimi 5. KESİCİLER
  1. SF6 gazlı
  2. Vakumlu
  3. Az yağlı
   Kesici Periyodik / Arıza Bakım Testleri
   • Power Factor ( % PF, Tan?, Kapasite ) Testleri
   • zolasyon Direnci Testleri
   • Açma -Kapama Zamanı Testleri
   • Kontak Geçiş Direnci Testleri
   • SF6 Gazı / Vakum Testleri

   Kesici Bakımı ve Montajı
   • Kesici açma ve kapama bobin kontrolü
   • Kesici kurma motoru kontrolü
   • Kesici yay mekanizması kontrolü
   • Kesici kablaj kontrolü
   • Kesici kontak bakımının yapılması
   • Kesici hareketli mekanizmasının yağlanması ve temizlenmesi
   • Kesici SF6 , vakum seviyesi kontrolu ve ilavesi


 6. AYIRICILAR
  1. Dahili ayırıcılar
  2. Harici ayırıcılar
  3. Pantograf ayırıcıları
   Ayırıcı Periyodik / Arıza Bakım Testleri
   • Kontak Geçiş Direnci Testleri
   • Kontak Basıncı Testleri
   • Ayırıcı İzolatörleri İzolasyon Direnci Testleri

   Ayırıcı Bakımı ve Montajı
   • Kontakların kontrolü ve bakımının yapılması
   • Hareketli mekanizmasının tozdan arındırılması ve yağlanması
   • İzolatörlerin kontrolü ve temizlenmesi
   • Mekanizmanın ayarlanması
   • Kontrol panelinin kablaj ve donamım kontrolü
   • Bakım sonrasında motor akım ölçünü
   • Bara bağlantı noktalaranın temizlenmesi ve yağlanması
   • Ayırıcı tahrik motorunun kontrolü
   • İzolatör değiştirilmesi
   • Mekanik tertibatın onarımı , değiştirilmesi
   • Rulman, conta ve segmanların değiştirilmesi
   • Kontrol paneli donanımının onarım, değiştirilmesi
   • Ayırıcı tahrik motorunun yenilenmesi
 7. AKIM TRAFOSU
  Akım Trafosu Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • Power Factor ( % PF, Tan?, Kapasite ) Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • Oran Testleri
  • Doyma Testleri
  • Yük testleri
  • Polarite Testleri
  • Sargı Direnci Testleri

  Akım Trafosu Bakımı ve Montajı
  • Akım trafosu terminali kablaj kontrolü
  • Yağlı akım trafolarında yağ seviyesinin kontolü
  • Primer bağlantı kontrolü ve temizliğinin yapılması


 8. GERİLİM TRAFOSU
  Gerilim Trafosu Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • Power Factor ( % PF, Tan?, Kapasite ) Testleri
  • İkaz Akımı Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • Gerilim Dönüştürme Oranı Testleri
  • Sargı Direnci Testleri

  Gerilim Trafosu Bakımı ve Montajı
  • Gerilim trafosu terminali kablaj kontrolü
  • Primer bağlantı kontrolü ve temizliğinin yapılması 9. KAPASİTÖR BANKLARI
  Kapasitör Bankı Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • Power Factor ( % PF, Tan?, Kapasite ) Testleri
  • Kapasitans Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • Akım Trafosu Testleri
  • Akım Sınırlama Reaktörü Testleri

  Kapasitör Bankı Bakımı ve Montajı
  • Kondansatör yağ kaçaklarının kontrolü ve giderilmesi
  • Kondansatör, akım trafosu ve reaktörün ayrıntılı temizlenmesi
  • Kondansatör ,akım trafosu ve reaktörün bağlantılarının kontrolu ve torklanması
  • Kondansatörlerin değiştirilmesi
  • Kondansatör ve akım trafosu buşinglerinin değiştirilmesi
  • Bağlantı iletkenlerinin değiştirilmesi

 10. PARAFUDRLAR
  Parafudr Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • Power Factor ( % PF, Tand, Kapasite ) Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • Topraklama Direnci Testleri

  Parafudr Bakım ve Montajı
  • Sayıcı kontrolü
  • Topraklama iletkeni kontrolü
  • Primer bağlantı kontrolü ve temizliğinin yapılması

 11. GÜÇ KABLOLARI
  Güç Kablosu Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • Power Factor ( % PF, Tand, Kapasite ) Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • D.C Yüksek Gerilime Dayanım Testleri ( Hi-Pot )

  Güç Kablosu Bakımı ve Montajı
  • Dahili ve harici başlıkların kontrolü
  • Ek ve bağlantı noktalarının kontrolü
  • Dahili ve harici başlık yapılması
  • Ek yapılması

 12. NÖTR DİRENCİ
  Nötr Direnci Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • D.C Direnç Testleri
  • Nötr Direnci Gerilim Trafosu Komple Testleri
  • Nötr Direnci Akım Trafosu Komple Testleri

  Nötr Direnci Bakımı ve Montajı
  • Buşing ve iltkenlerinin kontrolü ve temizliği
  • Fiziki durumun kontrolü
  • İzolatör değiştirilmesi
  • Mekanik tertibatın onarımı , değiştirilmesi
  • Akım trafosu değiştirilmesi
  • Gerilim trafosu değiştirilemesi
  • Direnç blokunun değiştirilemesi

 13. BARA VE BUSDUCT
  Bara ve Busduct Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • D.C Yüksek Gerilime Dayanım Testleri

  Bara ve Busduct Bakım ve Montajı
  • İzolatörlerin kontrolü ve temizliği
  • Generatör ve transformtör bağlantılarının kontrolü ve torklanması
  • Topraklama iletkenlerinin kontrolü

 14. AKÜ GRUPLARI VE UPS
  Akü Grupları ve UPC Periyodik / Arıza Bakım Testleri
  • Bağlantı kabloları, jak, bara, iletkenlik kontrolü
  • Kapasite, voltaj ve elektrolit yoğunluğu testleri
  • Arızalı veya kapasitesi zayıf göz tespiti
  • Yük altında akü kapasite ve verimlilik testleri

 15. TRANSFORMATÖR YAĞI TESTLERİ
  Transformatör Yağı Elektriksel , Kimyasal ve Fiziki Testleri
  • Power Factor ( Tan? )
  • Delinme Gerilimi
  • Su Miktarı
  • Renk Sayısı
  • Asidite
  • İç Yüzey Gerilme
  • Viskozite
  • Korozif Sülfür

  Transformtör Yağında Çözünmüş Gaz Analizi (DGA)
  • Hidrojen
  • Metan
  • Etan
  • Etilen
  • Asetilen
  • Propan
  • Propilen
  • Karbonmonoksit
  • Karbondioksit
  • Toplam çözünmüş gaz miktarı
  • Toplam yanıcı gaz miktarı

 16. KORUMA VE KONTROL RÖLELERİ SET VE TESTLERİ
  1. AŞIRI AKIM / TOPRAK ARIZA RÖLESİ
  2. DİFERANSİYEL RÖLESİ
  3. MESAFE KORUMA RÖLESİ
  4. GENERATOR KORUMA RÖLELERİ
  5. BARA KORUMA RÖLESİ
  6. DÜŞÜK / AŞIRI GERİLİM RÖLESİ

  • Koruma ve Kontrol Röleleri Set ve Testleri
  • Koruma ve Kontrol Röleleri Set edilmesi ve Testleri
  • Transdüser Testleri
  • Ölçü Aletleri Testleri

 17. TOPRAKLAMA TESTLERİ
  • Tesis Toprak Özgül Direnci Ölçümleri (Wenner ve Selvaz)
  • Tesis adım ve temas gerilimi ölçümleri(Wenner ve Selvaz)
  • Transformatör işletme topraklaması direnci
  • Transformatör koruma topraklaması ölçümü
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi

trafo-merkezi
trafo-merkezi
trafo-merkezi